☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


VIHB-opleiding (afvalstoffen)

De regels met betrekking tot afvalstoffen zijn aan strenge regels gebonden. Sinds 1 mei 2004 moeten vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen zich laten registreren op een landelijke VIHB lijst, die door de NIWO wordt bijgehouden. Om op deze lijst geplaatst te worden moet men aan 3 criteria voldoen:

 • kredietwaardigheid;
 • betrouwbaarheid;
 • vakbekwaamheid.

U wordt geacht vakbekwaam te zijn als u in bezit bent van een vakdiploma VIHB.

In de cursus zullen de nationale en internationale voorschriften op het gebied afvalstoffen worden behandeld zoals:

 • de EVOA: de Europese Verordening tot het overbrengen van afvalstoffen;
 • VIHB;
 • het Landelijk Afval Beheersplan (LAP);
 • de Eural Afvalstoffenlijsten;
 • het opslaan, melden en registreren van afvalstoffen;
 • diverse verplichte vervoersbescheiden.

Veel bedrijven voldoen al aan de eisen, doordat zij dit al bij de aanvraag van een andere vergunning hebben aangetoond. Zij hoeven dit dus niet opnieuw aan te tonen. Het is van belang dat u eerst nagaat of dit voor u geldt:

 • als u in bezit bent van een Eurovergunning, voldoet u op grond daarvan al aan gelijkwaardige eisen voor registratie. U hoeft dit dus niet opnieuw aan te tonen. Na ontvangst van uw aanvraag wordt u meteen geregistreerd op de VIHB-lijst;
 • een buitenlandse wegvervoerder die in bezit is van een communautaire vergunning voor beroepsgoederenvervoer voldoet eveneens aan de voorwaarden voor registratie op de VIHB-lijst. Er moet wel een aanvraag tot plaatsing op de lijst worden gedaan.

De cursus wordt gegeven door een ervaren milieuhandhaver. Uiteraard is deze cursus vooral bedoeld voor vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars, maar de cursus is ook interessant voor bedrijven die incidenteel met deze problematiek te maken krijgen. Deze cursus wordt gegeven op onze leslocatie in Venlo. Bij aanmelding van groepen kan de cursus ook in company worden verzorgd.

<<Terug naar overzicht