☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


N24 Veilig laden & lossen van gevaarlijke stoffen

Er gebeuren ieder jaar ongelukken tijdens het laden en lossen van gevaarlijke stoffen. In de meeste gevallen zijn deze ongevallen te wijten aan gebrek aan kennis over gevaarlijke stoffen. Op grond van de ADR-voorschriften dient iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt te zijn opgeleid, zodat hij of zij weet hoe ze met gevaarlijke goederen moet omgaan. Veilig werken is de rode draad door deze cursus.

Deze cursus duurt 2 dagdelen, waarbij de herkenning en de behandeling van gevaarlijke stoffen centraal staan. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de wet en regelgeving en calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Na deelname zal een deelnamecertificaat worden uitgereikt. Deze cursus wordt gegeven op onze leslocatie in Venlo. Bij aanmelding van groepen kan de cursus ook in company worden verzorgd.

<<Terug naar overzicht