☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


N21 VCA VOL initieel

In deze cursus wordt ingegaan op de wet en regelgeving rond de Arbowet, veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek. Deze cursus richt zich op operationeel leidinggevenden, mensen die op de werkvloer leiding geven dus. Ook hoger personeel dat op VCA-locaties moet komen is gebaat bij deze cursus. Naast de praktische zaken die in het basiscertificaat worden behandeld, gaat deze cursus meer op de theoretische kant van de VCA-regelgeving in. Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • de Arbo-wet;
  • de begrippen giftigheid, brand en explosie, geluid, elektriciteit, straling en trillingen;
  • taak- en risicoanalyse en werkplan;
  • ergonomie op de werkplek;
  • gevaarlijke stoffen.

Na het doorlopen van deze cursus zijn de cursisten in staat om de wet en regelgeving toe te passen en het personeel dat onder hun verantwoordelijkheid valt veilig te laten werken. De cursus wordt gegeven op onze leslocatie in Venlo. Bij aanmelding van groepen kan de cursus ook in company worden verzorgd.

<<Terug naar overzicht