☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


N19 VCA-basis initieel

In de cursus 'N19 VCA-basis initieel' wordt ingegaan op de wet en regelgeving rond de Arbowet, veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek. Na het behalen van het VCA certificaat weet de cursist welke persoonlijke beschermingsmiddelen hij dient te gebruiken tijdens de uit te voeren werkzaamheden.

Deze cursus duurt 2 dagdelen. In deze cursus zal de wet en regelgeving rondom VCA worden uitgelegd, aan de hand van het cursusboek en praktijkvoorbeelden. Na de cursus zal een examen worden afgenomen, bij voldoende resultaat zal een certificaat met 10 jaar geldigheid worden uitgereikt. De cursus wordt gegeven op onze leslocatie in Venlo. Bij aanmelding van groepen kan de cursus ook in company worden verzorgd.

<<Terug naar overzicht