☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


N16 Ladingzekering

Veel bedrijven hebben wel eens schade aan de lading door onjuiste ladingzekering. Dit kan schadeclaims, oponthoud en boetes tot gevolg hebben. Ook bij routinecontroles van de politie komen vaak onvolkomenheden aan het licht. In de cursus 'N16 ladingzekering' leert de cursist hoe hij of zij een lading moet zekeren, zodat deze zonder schade op de plaats van bestemming komt. Daarnaast zit er een praktijkdeel in de cursus, dat in samenspraak met het bedrijf zal worden ingevuld.

Deze cursus duurt 2 dagdelen. In het eerste deel wordt ingegaan op de theorie van ladingzekering, de wet en regelgeving en materiaalkeuze. In het tweede deel zal er een praktijkoefening worden gedaan met materialen die bij het bedrijf waar de cursisten werkzaam zijn regelmatig gebruikt worden. Hierna volgt de uitreiking van een deelnamecertificaat. Bij deze cursus zit een praktijkdeel. De klant dient voor een voertuig, beladen met een voor deze cursus geschikte lading te zorgen. Deze cursus wordt in company gegeven.

<<Terug naar overzicht