☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


N13 Veilig werken met gevaarlijke stoffen

In de transportsector gebeuren jaarlijks veel ongelukken met gevaarlijke stoffen. Vaak komt dat door gebrek aan kennis over de stoffen waar mee gewerkt wordt. De cursus 'N13 veilig werken met gevaarlijke stoffen' is bedoeld om het personeel bewust te maken van de gevaren die de stoffen of goederen die zij behandelen kunnen veroorzaken. Veilig werken is de rode draad door deze cursus. Deze cursus kan worden aangepast naar de behoefte van het bedrijf, tenzij de cursus voor de nascholing moet meetellen.

De cursus duurt 2 dagdelen, en bestaat uit theorie over omgang met gevaarlijke stoffen, calamiteiten en wet en regelgeving. Ook de behandelingsetiketten en gevarenetiketten worden toegelicht. Na deelname zal een deelnamecertificaat worden uitgereikt. Deze cursus wordt gegeven op onze leslocatie in Venlo. Bij aanmelding van groepen kan de cursus ook in company worden verzorgd.

<<Terug naar overzicht